Czas oszczędzania i oprocentowanie lokat bankowych wpływają znacznie na stopę zwrotu.

01 sierpnia
10:41 2011

W XXI wieku mamy wiele nowoczesnych i innowacyjnych sposobów pomnożenia swoich oszczędności, rzecz jasna nie chodzi tu o hazard i różnego rodzaju zakłady sportowe. Do tych metod można zaliczyć fundusze inwestycyjne, indywidualne konto emerytalne, rachunek inwestycyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz różnego rodzaju produkty strukturyzowane łączące w sobie cechy wielu produktów bankowych.

Fundusze inwestycyjne funkcjonują na zasadzie wykupu jednostek uczestnictwa i szacowania ich wartości w przyszłym okresie, nie mamy tutaj do czynienia z góry ustalonym zyskiem, jaki daje na przykład oprocentowanie lokat bankowych. Z tego właśnie powodu większość klientów skłania się przy tradycyjnym metodom oszczędzania jakimi są na przykład lokaty bankowe, czy tez charakteryzujące się większa elastycznością we wpłacie i wypłacie środków konta oszczędnościowe. Sprawą oczywistą jest, że chcąc osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu powinniśmy ulokować kapitał na jak najdłuższy okres, wtedy procent składany zapewni nam najwyższą stopę zwrotu. Niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na długie zamrożenie gotówki. W takiej sytuacji dobra inwestycją będą krótkoterminowe lokaty bankowe bez podatku Belki. Oprocentowanie lokat bankowych jest w rzeczywistości wyższe, gdyż nie uwzględnia podatku Belki, który zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie zaokrąglania kwot podatku nie będzie naliczany w określonych sytuacjach. Warto jest zainteresować się tego typu lokatami tym bardziej, że od 2012 roku mają zmienić się przepisy i znikną z rynku bankowego popularne lokaty bez podatku Belki. Oprocentowanie lokat bankowych różni się również w zależności od banku, dlatego przed podjęciem decyzji warto jest dokładnie przeanalizować dostępne na rynku oferty.