Konta walutowe

19 lutego
22:36 2012

 
Paleta wariantów w odniesieniu do kont walutowych stale się rozrasta. Do niedawna tego rodzaju rachunki stanowiły nieosiągalny bankowy produkt, dedykowany wybranym osobom. Dzisiaj, przy dynamicznym rozwoju bankowości i instrumentów pieniężnych obserwujemy prawdziwą rewolucję na rynku bankowym. Następstwem owego  boomu jest wszech dostępność konta walutowego.

Czym jest konto walutowe? Jest to rachunek bankowy, który przeznaczony jest na gromadzenie obcego kapitału. Tego rodzaju rachunki stały się powszechne wraz z masowymi emigracjami Polaków na wyspy. Wyjazdy w celu zarobkowym spowodowały więc wzmożony popyt na konta walutowe. Dysponujesz pokaźną ilością euro czy dolarów? Przeanalizuj mocne strony konta walutowego. Poniżej przedstawiamy zalety tego typu rachunku oparte na ofercie banku Raiffaisen:

brak opłaty za prowadzenie rachunku
karta debetowa do rachunku w EUR – płatności w EUR bez kosztów przewalutowań!
możliwość korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej R-Dealer
wpływy na konto walutowe uprawniają do obniżenia opłat za prowadzenie kont Comfort i Premium
możliwość wykonania przelewu zagranicznego lub krajowego w walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek – co umożliwia uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem
szybki i prosty dostęp do rachunku za pośrednictwem:
systemu bankowości internetowej R-Online
telefonu komórkowego (aplikacja Mobilny Bank)
Centrum Telefonicznego.
bezpłatnie prowadzenie dodatkowych rozliczeń w walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF

Konta walutowe – opłaty

brak opłaty za prowadzenie rachunku
przelew euroregulowany w Systemie Bankowości Internetowej R-Online – tylko 4,99 PLN
bezpłatnie prowadzenie dodatkowych rozliczeń w walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF. 
Regulamin konta walutowego dostępny jest na stronie internetowej banku Raiffaisen.